Indeklima

Gode råd om indeklima

Luftfugtighed

Da der er flere i vores ejerforening, der har indeklimaproblemer og da vores nye vinduer gør, at vores lejligheder nu er mere tætte, skal vi mere opmærksomme på indeklimaet.

Gode råd til et bedre indeklima

Hvordan bruges boligen rigtigt


Lunt er godt

o Risikoen for at der opstår kondens reduceres betragteligt allerede ved en temperatur på omkring 20 grader i alle rum og det undgås at bløde møbler og senge bliver fugtige og klamme og disponere til skimmelsvamp.

Sørg for jævn varme i lejligheden

o Det er i orden, at soveværelset ikke er helt ligeså varmt som stuen/erne i løbet af dagen, så længe temperaturforskellen højst er 5 grader og ikke kommer under 18 grader.

Luft rigtigt ud

o Se også 10 gode råd om udluftning om vinteren.

Stil ikke noget op ad væggen

o Der er stor risiko for, at der kan dannes skimmelsvamp bag skabe og reoler, hvis væggen ikke kan ånde. Det anbefales derfor lidt afstand mellem væg og møbler. Vær særligt opmærksom på ydermurene, hvor det slet ikke anbefales, at der står store skabe og reoler. Dette gælder også for vores kælderrum mod ydermuren.

Luft ud rum med vaskemaskine/tørretumbler

o Vaskemaskine og tørretumbler vil altid afgive fugt, og det er vigtigt, at der er god udluftning fra de rum i lejligheden, hvor de står.

Vasketøj bør ikke tørres i lejligheden

o For hver maskine tøj, som hænges til tørre indendørs, afgives ca. 5 liter vand/vanddamp, som sætter sig på væggene som kondens, gør indeklimaet fugtigt og forudsætningen for skimmelsvamp meget stor. Tør derfor på altanen og i tørrerummene.

Hold øje med boligen

o Tag en runde i dit hjem og kig i hjørner og sprækker efter skimmelvækst.

Gør rent

o Gør ofte rent og indret rengøringsvenligt. Gør forårs- og/eller efterårsrent og kom helt til bunds, da det mindsker risikoen for allergi og giver et behageligere indeklima.

Gør vinterklar

o Varm luft kan indeholde mere vand end kold luft. Derfor suger møbler, gulve og tæpper fugt til sig i løbet af sommeren. Når det bliver vinter og luftfugtigheden falder, afgiver materialerne en del vand. Gør derfor din bolig vinterklar ved en grundig gennemluftning af alle rum i flere timer.

Når du laver mad

o Hav låg på gryderne og tænd emhætten og luft ud.

Når du tager bad

o Hold døren lukket, tænd for ventilationen, hvis du har en sådan, tør op efter dig, hæng håndklæder til tørre udenfor hvis muligt og luft ud.

Ryg ikke indenfor

o Røg giver dårlig luft og de kemiske stoffer sætter sig, udover i lungerne, også i møbler, tapet og gulvtæpper.

Sov med lukket vindue

o Vinduet i soveværelset bør ikke stå åbent hele tiden, da forskellen i temperatur på udåndingsluft og rumtemperatur giver risiko for kondens og dermed risiko for skimmelsvampen.

Bedre indeklima giver bedre varmeøkonomi.

o En fugtig bolig kræver mere energi at opvarme end en tør bolig.

Gode råd til et bedre indeklima

10 gode råd om udluftning om vinteren

Det er endnu vigtigere at lufte ud om vinteren, selvom det er koldt udenfor. Om vinteren er der nemlig større risiko for fugtskader, hvis du ikke lufter ud.

1

Luft ud kort og intenst

Om vinteren er det særlig vigtigt at få luftet ud, men du kan gøre det i kortere tid end normalt - du kan nøjes med 5 minutter.

2

Sørg for gennemtræk

Luk vinduer op i alle rum, så den friske luft kan cirkulere. Ellers når du ikke at skifte al luften ud på så kort tid.

3

Luft ud 2-3 gange om dagen

Fx morgen, eftermiddag og aften. Når det er koldt udenfor, bliver husets indvendige overflader også koldere, og det gør risikoen for fugtskader større.

4

Luft ud efter madlavning og stearinlys

Har du haft tændte stearinlys, lavet mad eller haft mange gæster i stuerne, er det også en god idé at lufte ud. Ellers hænger der fugt og partikler i indeluften.

5

Luk for varmen

I de korte perioder, hvor vinduerne står åbne.


6

Lad ikke vinduet stå på klem

Lad ikke bare et enkelt vindue stå på klem i flere timer. Det vil afkøle vægge og andre overflader, og så kræver det langt mere tid og energi at få stuetemperaturen op igen. Kolde vægge kan give kondens og føre til skimmelsvamp.

7

Læg mærke til, om ruderne dugger

Hvis kanten af dug bliver over 2 cm høj, er det tegn på, at du skal lufte mere ud. Tør dug væk, så det ikke senere udvikler sig til skimmelsvamp.


8

Læg mærke til lugten i din lejlighed

Lugter der indeklemt eller muggent i dit hjem, skal du åbne vinduerne lidt oftere.


9

Hold badeværelsesdøren lukket

Når du har været i bad, skal du sørge for, at den fugtige luft kommer helt ud af dit hjem. Hvis du åbner badeværelsesdøren, spreder du bare den fugtige luft til hele boligen. I stedet skal damp og varm luft ud gennem trækkanalen.

10

Luk lidt ned for udluftningsventiler i vinduerne

I køligt vejr kan der komme for meget luft ind af dem, og så vil det kræve ekstra energi at varme din bolig op. Men husk at åbne for ventilerne igen til foråret.